Sooblikujemo razvojno strategijo regije ter povezujemo lokalne skupnosti, podjetja in druge regijske inštitucije z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami ter partnerji.

Poglej več

V poslovni enoti Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj pospešujemo razvoj podjetništva, inovativnosti in podjetnosti Gorenjske regije.

Poglej več

Skozi pristop »lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« spodbujamo celovit in uravnotežen razvoj podeželskih območij.

Poglej več

Spodbujamo celosten in uravnotežen prostorski razvoj regije s poudarkom na ohranjanju okolja in trajnostni mobilnosti.

Poglej več

Digitaliziramo Gorenjsko in podpiramo uporabo napredne tehnologije ter analizo podatkov za večjo kakovost življenja prebivalcev, trajnost in spodbudo gospodarske rasti.

Poglej več

Prebivalci Gorenjske so naš najpomembnejši razvojni potencial, srečno in zadovoljno življenje pa naša ciljna naravnanost.

Poglej več

Spoznajmo se

Že od leta 1995 izvajamo podporne aktivnosti za podjetništvo ter pripravljamo razvojne dokumente in projekte. Projekte uresničujemo tudi s pridobivanjem državnih in evropskih razvojnih sredstev ter tako širimo partnersko mrežo, pridobivamo nova znanja in izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja, ki jih prinašamo v lokalno okolje. Spodbujamo razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. Zastopamo interese naše regije ter jo promoviramo na nacionalni in mednarodni ravni. Naše poslanstvo je v pripravi in uresničevanju razvojnih projektov gorenjske regije. Naša osrednja naloga je priprava razvojnih dokumentov, podpora podjetništvu in inovacijam ter ustvarjanje pogojev za trajnostno rast.

O nas

 

Razvojni svet regije usklajuje razvojne pobude in interese na Gorenjskem. V čast in veselje mi je voditi ta pomemben organ, ker nam ob strani stoji Regionalna razvojna agencija Gorenjske, ki profesionalno opravlja strokovne, administrativne in druge naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo Sveta.

Dr. Ivan Šmon

predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije

Naše izkušnje našega sodelovanja z regionalno razvojno agencijo Gorenjske so pokazale, da BSC Kranj na zelo učinkovit način povezuje interese lokalnih skupnosti in z iskanjem sinergij dviguje razvojni potencial gorenjskih občin. S tem ekipa BSC Kranj uspešno zapolnjuje vrzel med državno upravo in razdrobljenimi slovenskimi lokalnimi skupnostmi. Ekipo odlikuje profesionalizem, zavzet pristop in osredotočenost k iskanju rešitev, iz katerih vsi deležniki izhajajo kot zmagovalci.

Lovro Peterlin

managing direktor A1 Slovenija, d.d.

Na evropski in svetovni ravni se kreativnost in razvoj oblikujeta na ravni razpisov, saj je projektni pristop pomemben za konstantne izboljšave na podlagi potreb družbe in organizacij. BSC »Kranj« je zaradi tega s svojim znanjem in upravljanjem različnih skladov regijsko stičišče napredka in sinonim projektnega managementa iz vidika razvojne trajnostni regije.

Rok Roblek

župan občine Preddvor

S Kovačnico izjemno rada sodelujem, saj razumejo pomen sodelovanja, spodbujanja in podjetništva v začetnih fazah rasti. Pri svojem delu so transparentni in uporabljajo pozitivno komunikacijo, predvsem pa jim je mar tako za svoje podjetnike kot tudi za ljudi, ki te podjetnike obkrožajo – torej tudi nas. Super je biti obkrožen z ljudmi, ki vedo kaj počnejo. Priporočam!

Nina Dremelj

CEO, Alita Capital

Kovačnica predstavlja pomemben temelj podpore gorenjskih podjetnikom in inovatorjem. Tako osebno kot tudi prek OpenLaba in Fakultete za elektrotehniko s Kovačnico sodelujemo že od samih začetkov, promoviramo ustvarjalnost ter podjetništvo in inovativnost med mladimi na srednjih in osnovnih šolah v regiji. Rezultati večletnega projekta TIP (talenti, inovativnost, podjetnost), ki ga podpira tudi MOK, se kažejo v vse večjem interesu za tovrstne aktivnosti in porast perspektivnih mladih podjetnikov.

prof. dr. Janez Bešter

predstojnik katedre za IKT, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da nam na BSC Kranj znajo prisluhniti. Tako se ciljno usmerjamo v projekte, ki zelo konkretno nagovarjajo naše potrebe na področju izobraževanja zaposlenih, marketinga in širjenja pomena socialnega podjetništva. Skupaj uspešno zagotavljamo delovna mesta najranljivejši populaciji.

Mateja Korošec

direktorica Centra Korak Kranj in ZC Korak, d. o. o., so. p.

BSC Kranj je izjemno sposoben in inovativen center, ki je že dokazal svoje strokovno znanje na področju mobilnosti in priprave TEPN Gorenjska. Njihovo delo je izjemno kakovostno in temelji na celovitem pristopu ter odličnem razumevanju potreb in izzivov na tem področju. Neposredno s BSC smo sodelovali v okviru EU projekta e-Moticon, kje smo bili aktivno vključeni v razvoj in postavitev električne polnilne infrastrukture za zagotavljanje interoperabilnosti v alpskem prostoru in s tem tudi promocije uporabe e-vozil. Verjamemo, da bo tudi njihovo nadaljnje delo odražalo njihovo strokovnost in predanost pri ustvarjanju rešitev za boljšo kvaliteto življena v Gorenjski regiji.

Aleš Ažman

direktor projektov pri Elektro Gorenjska d. d.

Z BSC smo vedno imeli odlične poslovne odnose. Nanje smo se obrnili, ko smo potrebovali specialistično znanje in izkušnje. Prisluhnili so našim potrebam in skupaj smo našli rešitve za vse izzive. Z veseljem bomo še sodelovali z njimi, saj imajo profesionalno in prilagodljivo osebje.

Janez Janša

direktor RTC Krvavec