Kontakt

info@bsc-kranj.si

Sooblikujemo razvojno strategijo regije ter povezujemo lokalne skupnosti, podjetja in druge regijske inštitucije z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami ter partnerji.

Koncept regionalnega razvoja, institucije in vrste razvojnih spodbud opredeljujejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podzakonski akti, vendar je njegovo uresničevanje odvisno predvsem od regije in njene lastne razvojne ambicioznosti.

Gorenjska želi postati ena najbolj dinamičnih regij v alpskem prostoru, katere razvoj temelji na partnerstvu, podjetništvu, znanju, inovativnosti in odprtosti. Z namenom doseganja tega smo si zadali vizijo razvoja regije, ki je:

Visoka kakovost bivanja za vse generacije v povezani, energetsko varčni in čisti alpski regiji!

Vizijo bomo dosegli z vlaganjem:

 • v in za ljudi,
 • v okoljsko, prometno in podjetniÅ¡ko infrastrukturo,
 • v prehod v nizkoogljično družbo,
 • v nove tehnologije, s poudarkom na digitalizaciji.

Razvoj gorenjske regije mora slediti načelom trajnostnega razvoja v njegovem najširšem pomenu, t. j. zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Da bomo mi in tudi naši zanamci rekli: »Gorenjska – tu želim živeti, delati in se igrati!«

Ukvarjamo se s:

 • pripravo regionalnega razvojnega programa in drugih razvojnih in izvedbenih dokumentov;
 • pripravo in vodenjem celovitih regijskih projektov za financiranje iz EU in domačih virov;
 • prenosom znanj in dobrih praks regionalnega razvoja;
 • obveščanjem, sploÅ¡nim svetovanjem, popisom projektnih idej ter usmerjanjem razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
 • upravljanjem in podporo razvojnim strukturam (Svet gorenjske regije, Razvojni svet gorenjske regije in odbori, Regijska razvojna mreža, Razvojni svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija).

Gre za splošne razvojne naloge na regionalni ravni in druge razvojne naloge države, ki se jih na regionalni ravni opravljamo v javnem interesu, določata pa jih 18. in 19. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Svet gorenjske regije

Anton MežanObčina Bled
Jože SodjaObčina Bohinj
Franc ČebuljObčina Cerklje na Gorenjskem
Milan ČadežObčina Gorenja vas – Poljane
Peter TorkarObčina Gorje
Peter BohinecObčina Jesenice (podpredsednik)
Andrej KarničarObčina Jezersko
Matjaž RakovecMestna občina Kranj (predsednik)
Henrika ZupanObčina Kranjska Gora
Ivan MegličObčina Naklo
Rok RoblekObčina Preddvor
Ciril GlobočnikObčina Radovljica
Ciril KozjekObčina Šenčur
Tine RadinjaObčina Škofja Loka
Peter MikličObčina Tržič
Marko GasserObčina Železniki
Franci KranjcObčina Žiri
Leopold PogačarObčina Žirovnica

Naloge Sveta gorenjske regije so:

 • sprejem regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih programov,
 • imenovanje članov občin v regionalnem razvojnem svetu,
 • imenovanje članov v razvojni svet kohezijske regije,
 • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije ter ustanovitev in izvrÅ¡evanje upravljavskih pravic v pravni osebi, ki izvaja naloge spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med zvezo občin ali občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
 • nadzor nad delom subjekta, ki na nivoju razvojne regije opravlja naloge spodbujanja razvoja v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Razvojni svet gorenjske regije

Razvojni svet gorenjske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov na Gorenjskem.

Člani razvojnega sveta gorenjske regije so:

Ivan ŠmonElektro Gorensjka, d.d. (predsednik)
Nina ArnušZavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse (podpredsednica)
Rok RoblekObčina Preddvor (podpredsednik)
Milan ČadežObčina Gorenja vas - Poljane
Franc ČebuljObčina Ceklje na Gorenjskem
Ciril GlobočnikObčina Radovljica
Maj FritzMestna občina Kranj
Henrika ZupanObčina Kranjska Gora
Andrej KarničarObčina Jezersko
Ciril KozjekObčina Šenčur
Marko GasserObčina Železniki
Ivan MegličObčina Naklo
Anton MežanObčina Bled
Miha PeternelObčina Škofja Loka
Leopold PogačarObčina Žirovnica
Peter BohinecObčina Jesenice
Peter MikličObčina Tržič
Jože SodjaObčina Bohinj
Peter TorkarObčina Gorje
Franci KranjcObčina Žiri
Srečko BarbičLokainženiring, d.o.o.
Andrej RopretObmočna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Petra DolencObmočna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
Janja ErjavecObmočna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Aleksander BizjakSIGR, d.o.o.
Gaber GundeFraport Slovenija, d.o.o.
Stanislav JakeljSIJ Acroni, d.o.o.
Bernarda JurcaSconto, d.o.o.
Mitja KadoičKmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Območna enota Kranj
Ludvik KavčičPrecisium, d.o.o.
Anton MagdičGostilna Ančka, Anton Magdič s.p.
Janka PlanincZavarovalnica Triglav d.d., OE Kranj
Anton PodobnikObmočna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica
Jernej PoličKontron, d.o.o.
Andreja ŠtrekeljObmočna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice
Jadranka Å varcGospodarska zbornica Slovenije
David ZormanBKS, d.d.
Mija AlešZveza kulturnih društev Kranj
Uroš BrankovičCenter za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Vanja Frlic ŠturmDruštvo za razvoj podeželja Resje
Jernej Jeglič12 društev Naklo/Podbrezje
Jaka KregarDruštvo GAHA Slovenija
Barbara LombarDruštvo kranjske in tržiške podeželske mladine
Boštjan NočČebelarska zveza Gorenjske
Katka ŽbogarZavod Kres

Razvojni svet gorenjske regije ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.

Odbori Razvojnega sveta gorenjske regije

Razvojni svet gorenjske regije ima Å¡est odborov in sicer:

Vodenje odbora: Nives Justin (BSC Kranj) 

Aleš DolencM SORA d.d.
Aleks JanElektro Gorenjska, d.d.
Andraž Logar3fs d.o.o.
Igor StareGorenc Stare d.o.o.
Ksenja Brelih KlincovNIRO STEEL d.o.o.
Lojze DemšarDomel, d.o.o.
Marko LotričLOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Miha LavtarOptiweb, d.o.o.
Sonja GorencIskraemeco, d.d.
Valentin JesenkoETIKETA Interactive d.o.o.
Mija AlešZveza kulturnih društev Kranj
Jadranka Å varcGZS Gorenjska
Tomaž LanišekMestna občina Kranj
Janja ErjavecOOZ Kranj
Janez BešterFakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Vodenje odbora: Barbara Špehar (BSC Kranj)

Nina KobalRazvojna agencija Zgornje Gorenjske
Špela PremelčZavod RS za varstvo narave, OE Kranj
Igor ZakotnikJavni zavod Triglavski narodni park
Lenča Humerca ŠolarMinistrstvo za naravne vire in prostor
Milena Černilogar RadežMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo
Andreja ErdlenMinistrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Jasna Cerar HribarSlovenske železnice
Iztok ŠtrukeljArriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Gaber GundeFraport Slovenija, d.o.o.
Marjan JereleElektro Gorenjska, d.d.
Črtomir KurnikLokalna energetska agencija Gorenjske
Mihaela Šuštar GruberMestna občina Kranj
Aleksandra AžmanMestna občina Kranj
Rok VettorazziObčina Škofja Loka
Borut BezjakObčinaRadovljica
Tomaž RopretObčina Tržič
Ivan MegličObčina Naklo
Uroš BrankovičCenter za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Klemen LangusTurizem Bohinj
Primož RženKomunala Škofja Loka
Grega IndofKomunala Kranj

Vodenje odbora: Franja Gabrovšek Schmidt (BSC Kranj)

Uroš KopavnikZRSZ, OE Kranj
Katja F. JenkoObmočna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Majda Suljanović HodžiĆLjudska univerza Jesenice
Jože DrenovecŠolski center Kranj
Alenka HafnerNIJZ Kranj
Ivana Košir ErmanCenter za socialno delo Gorenjska
Nina ArnušRegionalno stičišče NVO
Robert LeskovarFOV Kranj
Mojca PintarJavni zavod TNP
Jadranka Å varcGZS - Regionalna zbornica Gorenjske
Petra RuparSplošna bolnišnica Jesenice
Petra RozmanLjudska univerza Å kofja Loka
Katka ŽbogarZavod Kres
Jaka KregarDruštvo Gaha
Mateja Rozman AmonLjudska univerza Radovljica

Vodenje odbora: Gašper Kleč in Jerneja Klemenčič Lotrič (RA SORA)

Metka GabercObčina Tržič
Katja PrevodnikObčina Škofja Loka
Ana VizovišekMestna občina Kranj
Branka PogačnikRAGOR
Uroš BrankovičCTRP Kranj
Helena CvenkelBSC Kranj
Irena GrilBiotehniški center Naklo
Davorin KorenJavni zavod TNP
Andreja Å kvarcZRSVN, OE Kranj
Mitja VodnjovKmetijsko gozdarska zadruga Å kofja Loka
Tomaž CörKGZS - Zavod Kranj
Lucija OdarZavod za gozdove Slovenije - OE Bled
Špela StanonikRazvojna agencija Sora, LAS Loško pogorje
Nina ZupanBSC Kranj, LAS Gorenjska košarica
Boštjan NočČebelarska zveza Slovenije
Jernej JegličGorenjsko ekološko in turistično društvo Matijovc
Vanja FrlicDruštvo Resje
Marija FerjanObčina Bled

Vodenje odbora: Eva Å travs Podlogar (RAGOR)

Blaž VeberTurizem Bled
Klemen MalovrhZavod za turizem Kranj
Luka VrančičTurizem Kranjska Gora
Polona Å afnerZavod za turizem Cerklje
Aleksandra OrelObčina Jesenice
Marko MeškoObčina Jezersko
Matjaž KomanZavod za turizem in kulturo Žirovnica
Andreja KrižnarRazvojna agencija Sora - Turizem Škofja Loka
Kaja BetonTurizem Radovljica
Ernesta KoprivcZavod za turizem Preddvor
Mateja Hafner DolencZdruženje zgodovinskih mest Slovenije
Majda OdarTNP
Petra HladnikObčina Tržič
Klemen LangusTurizem Bohinj
Selman ČorovićLayerjeva hiša
Maja VunšekMestna knjižnica Kranj
Boštjan NočČebelarska zveza Slovenije
Mija AlešZveza kulturnih društev Slovenije
Martina Hribar BrusRAGOR
Miha MarkeljJavni zavod Ratitovec
Andreja SkvarčZavod za varstvo narave
Mateja KorošecBSC Kranj

Vodenje odbora: Jelena Vidović (BSC Kranj)

Tomaž LanišekMestna občina Kranj
Irena StudenObčina Škofja Loka
Vera Djurić DrozdekObčina Jesenice
Dominik GruškovnjakObčina Tržič
Jaka BassaneseObčina Bled
Darinka Maraž KikeljObčina Bohinj
Tomaž LogarVigred d.o.o.
Franjo RadikovičRadikovič ključi d.o.o.
Uroš BrankovičCTRP Kranj
Tilen GorenšekIPM Digital
Simona BreznarCaretronic d.o.o.
Žiga LesarGE projekt d.o.o.
Samo MatohM-SIS d.o.o.
Boris KoprivnikarSincular svetovanje, Boris Koprivnikar s.p.
Tomaž VrčkoTomaž Vrčko, poslovno svetovanje s.p.
Janez BešterUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Mija AlešZveza kulturnih društev Kranj
Blaž MerteljATOL BS Ltd.
Nejc PetrovičElektro Gorenjska, d.d.
Andrej MarinkoKomunala Kranj d.o.o.
Marko Marčanfizična oseba
Janja Krašovecfizična oseba

Razvojna mreža Gorenjske

Načelo razvojnega sodelovanja in dostopnosti Gorenjska uresničuje skozi razvejano razvojno strukturo. Profesionalno se z razvojnimi nalogami ukvarjajo tri razvojne agencije, med katerimi ima vodilno vlogo in javno pooblastilo BSC Kranj. Pri opravljanju razvojnih nalog regionalnega pomena se BSC Kranj povezuje z Razvojno agencijo Sora in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR).

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da nam na BSC Kranj znajo prisluhniti.Tako se ciljno usmerjamo vprojekte, ki zelo konkretno nagovarjajo naše potrebe na področju izobraževanja zaposlenih, marketinga in širjenja pomena socialnega podjetništva. Skupaj uspešno zagotavljamo delovna mesta najranljivejši populaciji.

Mateja Korošec

direktorica Centra Korak Kranj in ZC Korak, d. o. o., so. p.

Razvojni svet regije usklajuje razvojne pobude in interese na Gorenjskem. V čast in veselje mi je voditi ta
pomemben organ, ker nam ob strani stoji Regionalna razvojna agencija Gorenjske, ki profesionalno opravlja
strokovne, administrativne in druge naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo sveta.”

Dr. Ivan Å mon

predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije