Kontakt

info@bsc-kranj.si

Prebivalci Gorenjske so naš najpomembnejši razvojni potencial, srečno in zadovoljno življenje pa naša ciljna naravnanost.

V gorenjski regiji živi 10 % prebivalstva Slovenije, kar regijo uvršča na četrto mesto med dvanajstimi razvojnimi regijami. Na Gorenjskem je najnižja stopnja brezposelnosti. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je na Gorenjskem med najdaljšimi v Sloveniji. Izobrazbena struktura prebivalstva je med najvišjimi v Sloveniji. Nenehen razvoj na vseh področjih človekovega življenja zahteva usvajanje novih veščin in znanj. Ustrezno kvalificirana in izobražena delovna sila je poglavitna za gospodarski razvoj regije. Gorenjska želi postati regija visoke kakovosti življenja vseh generacij, visoke stopnje strpnosti in spoštovanja vseh družbenih skupin.

Ukvarjamo se z:

  • vodenjem Odbora za razvoj človeških virov
  • naslavljanjem ključnih regijskih tematik področja, spremljanjem nacionalnih, EU in drugih smernic področja
  • identifikacijo in razvojem projektnih idej, pripravo in vodenjem projektnih predlogov sodelovanjem v strokovnih skupinah, svetih
  • organizacijo in sodelovanjem na različnih informativnih, izobraževalnih dogodkih, konferencah