Splošni pogoji spletne strani

UVOD

Z uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali in da razumete pogoje, ki jih je družba BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, s poslovnim naslovom Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, davčna št.: SI 32865597 določila v tem dokumentu, ter se strinjate, da jih boste spoštovali. Če pogojev ne morete sprejeti, vas prosimo, da spletnega mesta oziroma njegovih informacij ne uporabljate. Ti pogoji se lahko občasno spremenijo.

 AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

Vse vsebine na tej spletni strani ter vse pravice intelektualne in industrijske lastnine, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, so v lasti BSC, d.o.o., Kranj ali z njo povezanih pravnih oseb in poslovnih partnerjev. Brez predhodnega pisnega soglasja BSC, d.o.o., Kranj ali drugega zakonitega imetnika pravic, ni dovoljeno kopiranje, reproduciranje, ponovna objava, prenašanje, spreminjanje ali distribucija vsebin, ki jih vsebuje ta spletna stran.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vsebino in informacije, dostopne na tej spletni strani, objavlja BSC, d.o.o., Kranj v informativne namene. BSC, d.o.o., Kranj si prizadeva, da gradiva na tej spletni strani vseskozi posodablja, vendar ni odškodninsko odgovorna vam ali komur koli drugemu zaradi vašega dostopa ali uporabe gradiva in informacij na tej spletni strani.

Za primer, da zakonodaja ne bi dopuščala izključitve odškodninske odgovornosti v celoti, se odgovornost izključuje v obsegu, kolikor je to z zakonom dopustno. Za ta primer družba omejuje svojo odgovornost po višini, tako da odgovarja največ do višine zneska, ki ga je uporabnik plačal družbi iz kakršnega koli naslova v obdobju enega leta pred dnem nastanka škodnega dogodka.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih družba BSC, d.o.o., Kranj ne more nadzorovati. Družba BSC, d.o.o., Kranj ni odgovorna za vsebino teh strani. Vaše obiskovanje drugih spletnih mest, uporaba teh spletnih mest ter uporaba informacij, vsebin, izdelkov ter storitev, ki jih ponujajo druga spletna mesta, potekajo izključno na lastno odgovornost. Predlagamo, da si preberete pogoje uporabe in informacije o varstvu podatkov, zbranih preko teh spletnih strani.

UPORABA PRAVA IN PRISTOJNOST

Pogoji uporabe se urejajo in razlagajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije. Za morebitne spore v zvezi s temi pogoji je krajevno pristojno sodišče po sedežu družbe.

VARSTVO ZASEBNOSTI

Glede informacij o tem, kako varujemo vaše osebne podatke, zbrane pri uporabi te spletne strani, vas prosimo, da preberete našo politiko zasebnosti na sledeči povezavi: (Politika zasebnosti).