JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI GORENJSKA_2024-2028 (2. skupina/PONI9)

S projektom PONI v 4 mesecih od ideje do lastnega podjetja. Vključite se in zaživite svojo poslovno idejo ter se pridružite uspešnim podjetnikom! Na spletni strani Kovačnice je skupaj z natančnimi navodili objavljen 2. javni razpis za udeležence projekta PONI Gorenjska.

 

Rok za prijavo na 2. javni razpis/PONI9: PETEK, 2. 8. 2024!

 

Postopek prijave:

  1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Gorenjska.
  2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki!
  3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Gorenjska (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
  4. korak: natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZPIZ-a glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa.

 

Informativni dogodek na Zoomu: TOREK, 9. 7. 2024 (povezava do dogodka).

 

Oddaja prijave:

Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddajte priporočeno po pošti!

Pazite na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa)!

Prijavne obrazce lahko oddate do petka, 2. 8. 2024 (velja poštni žig)!

 

 

Želite dodatne informacije? Ne odlašajte in pišite na: taja.nograsek@bsc-kranj.si ali pokličete: 04 777 72 55.

Vabimo vas, da našim PONI-jem in njihovim avanturam sledite na FB: PONI Gorenjska – Podjetno nad izzive.

 

 

Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Umestimo ga lahko pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Go Back Example
Update cookies preferences