Arhiv kategorij: Razvoj podeželja

GORENJSKA NA KOLESU

Skozi projekt GORENJSKA NA KOLESU se bo spodbujalo aktivno mobilnost na gorenjskem podeželju. Prispevali bomo

ZELENA GORENJSKA

Namen operacije Zelena Gorenjska je prispevati k izboljšanju stanja v degradiranih območjih z naložbami in

PAMETNA OSVETLITEV

Operacija PAMETNA OSVETLITEV bo z razvojem pametnega osvetljevanja in s povezovanjem 4 občin zagotovila strateški

MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV

Zelo pomembno je, da ima lokalna skupnost zadostne možnosti in pogoje za aktivno preživljanje prostega

DOBRO SMO

Operacija DOBRO SMO se izvaja z namenom izboljšanja kakovosti življenja in počutja ranljivih oseb (starejših,

ŽIVE LEGENDE

Z vzpostavitvijo inovativnega turističnega produkta interpretacije kulturne dediščine na območju 8 občin LAS Gorenjska košarica

Update cookies preferences