ZELENA GORENJSKA

Namen operacije Zelena Gorenjska je prispevati k izboljšanju stanja v degradiranih območjih z naložbami in vzpostavitvijo pogojev za aktivacijo novih vsebin, ki so namenjene lokalnemu prebivalstvu in tistim posameznikom, društvom, podjetnikom, ki bodo spoznali nove danosti za razvoj rekreativne, izobraževalne in kulturne dejavnosti v Zgornjih Gorjah, Predosljah in Preddvoru.

Vrednost projekta: 129.187,87 €

Trajanje projekta: januar 2022 – maj 2025

Program financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje projekta:  januar 2022 – maj 2025

Skupna vrednost projekta  (neto upravičeni stroški + DDV): 129.187,87 €, od tega vrednost ESRR 85.985,75 € (80 %)

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Gorje, Mestna občina Kranj, Občina Preddvor

Opis projekta: 

Predmet operacije je naložba v varstvo okolja in ohranjanje narave v treh urbanih naseljih na območju LAS Gorenjska košarica za oživitev in ureditev degradiranih opuščenih območij in vzpostavitev pogojev za nove vsebine in dejavnosti.

Cilji projekta:

  • ureditev rekreacijske površine na opuščenem območju v naselju Zgornje Gorje, z dobavo in montažo vadbenega kozolca z integriranimi igrali ter vadbeno kletko,
  • ureditev Zoisove poti (čebelarska pot Brdo–Predoslje–Kranj) z dobavo in montažo novega čebelnjaka, mobilne enote in nameščenimi označevalnimi tablami,
  • ureditev dvorišča gradu Dvor Preddvor skladno s krajinsko arhitekturno zasnovo in hortikulturno ureditvijo.

Strateški cilj v okviru tematskega področja Varstvo okolja in ohranjanje narave je ponovna aktivacija treh degradiranih in opuščenih območij in vzpostavitev pogojev za nove vsebine, operacija pa v Preddvoru sledi tudi posebnemu cilju ohranjanja kulturne dediščine in tipičnega izgleda naselja. Na vseh treh lokacijah se urejajo skupne površine za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva.

Aktivnosti projekta:

  • vodenje, koordinacija in promocija,
  • ureditev rekreacijskih površin na opuščenem območju v naselju Zgornje Gorje
  • ureditev Zoisove poti (čebelarska pot Brdo­–Predoslje–Kranj)
  • ureditev dvorišča gradu Dvor v Preddvoru

Rezultati projekta:

  • urejena rekreacijska površina na opuščenem območju v naselju Zgornje Gorje, z vadbenim kozolcem z integriranimi igrali ter vadbeno kletko,
  • urejena Zoisova pot (čebelarska pot Brdo–Predoslje–Kranj) z novim čebelnjakom, mobilno enoto in označevalnimi tablami,
  • urejeno dvorišče gradu Dvor Preddvor s skladno krajinsko arhitekturo zasnovo in hortikulturno ureditvijo.

Več o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/zelena-gorenjska/

Go Back Example
Update cookies preferences