Javni poziv za vključitev v operacijo PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 - Gorenjska

13.10.2014

  

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014

Predmet javnega poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 v Gorenjski regiji (občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica).

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb na Gorenjskem s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu. Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, druge prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Rok za oddajo vlog je četrtek, 6. november 2014, do 12. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z javnimi pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 5. 11. 2014 med 8.00 in 13.00 uro po telefonu (št. 04/ 28 17 233 ali 04/ 28 17 230) oz. elektronski pošti qwtqActd.lsbok/tj.

Potencialni udeleženci bodo dodatne informacije o vsebini in poteku operacije lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom. Predstavitev bo v petek, 24. 10. 2014, ob 10. uri, v prostorih Podjetniškega centra, II. nadstropje, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj.

V kolikor se želite udeležiti predstavitve, prosimo za prijavo po elektronski pošti: pvsp@bsc-kranj.si, do vključno 23. 10. 2014.

Nazaj