DOBRO SMO za ranljive skupine na podeželju

 

Kot pove že sam naslov projekta DOBRO SMO, smo skozi projekt poskrbeli za dobro oziroma boljše počutje ter izboljšali kakovost življenja starostnikov, otrokom s posebnimi potrebami ter gibalno oviranim osebam. Z razvitimi terapevtskimi programi in izvedenimi delavnicami smo v gozdnem okolju in pri druženju s konji s posebnimi potrebami poskrbeli za socialno vključenost in bolj aktivno življenje. Uredili pa smo tudi dostope za gibalno ovirane osebe do nekaterih javnih prostorov in storitev.

Cilj projekta DOBRO SMO je razvoj in izvedba novih programov, ki z vključevanjem lastnosti narave in živali blagodejno vplivajo na zdravje in dobro počutje ranljivih oseb. Razviti so bili inovativni terapevtski programi spodbujanja dobrega počutja in gradnje telesnega in duševnega zdravja, ki so namenjeni starejšim, otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter osebam s posebnimi potrebami. Programi temeljijo na pozitivnih učinkih, ki jih ima na počutje in zdravje človeka preživljanje časa na svežem zraku, v gozdu in s konji s posebnimi potrebami. Ti konji so zelo senzibilni, zato je mogoče vzpostaviti izredno močno povezavo med njimi in osebami z različnimi zdravstvenimi, vedenjskimi in socialnimi stiskami.

Po ustrezni ureditvi prostorov in nakupu opreme se programi tudi izvajajo, v gozdu Ravenske kočne na Jezerskem in v Centru za konje s posebnimi potrebami na Praprotni Polici, delno tudi na lokacijah domov za starejše in v varstveno delovnih centrih.

Projekt je posvečen tudi problematiki neenakosti gibalno oviranih oseb in odpravi arhitekturnih ovir. Na treh lokacijah (v Domu krajanov v Preddvoru, v prostorih Upravne enote Radovljica in v objektu s storitvami na Zgornjem Jezerskem) se namešča invalidske dvižne naprave, ki gibalno oviranim osebam omogočajo samostojen dostop do javnih prostorov, dogodkov in storitev.

Več o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/dobro-smo/

Projekt Dobro smo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Go Back Example
Update cookies preferences