Povabilo k oddaji ponudb za izbor zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev usposabljanja v projektu Podjetno nad izzive ÔÇô PONI GORENJSKA_2024-2028

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe / prijave za vpis v bazo┬áizvajalcev usposabljanj in izobra┼żevanj (predavanja, delavnice) v okviru aktivnosti, ki bodo izvajane tekom projekta┬áPodjetno nad izzive ÔÇô PONI Gorenjska_2024-2028 (v nadaljevanju PONI Gorenjska_2024-2028).

 

 1. PREDMET POVABILA K ODDAJI PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudb je namenjeno izboru zunanjih izvajalcev┬áza izvedbo storitev usposabljanja┬á(pod CPV kodo┬á80500000-9_Storitve usposabljanja┬áin ostale primerne kode za storitve na podro─Źju izobra┼żevanja) s podro─Źja podjetni┼íkih znanj in ve┼í─Źin v okviru projekta PONI Gorenjska 2023.

Naro─Źnik BSC Kranj izvaja postopek oddaje javnega naro─Źila v skladu z 2. odst. 21. ─Źlena Zakona o javnem naro─Źanju (Uradni list RS, ┼ít. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 ÔÇô odl. US, 100/22 ÔÇô ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 ÔÇô ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) kot┬áeviden─Źno javno naro─Źilo, z upo┼ítevanjem 3. alineje 1. a) odstavka 21. ─Źlena ZJN-3 in 1. odst. 97. ─Źlena ZJN-3.

Naro─Źnik pri pripravi in izpeljavi eviden─Źnega postopka in povabila k oddaji ponudb za izbor zunanjih izvajalcev za izvedbo storitev usposabljanja┬áupo┼íteva na─Źela gospodarnosti, u─Źinkovitosti, uspe┼ínosti in transparentnosti.

Gre za naro─Źilo socialnih in drugih posebnih storitev,┬áStoritve na podro─Źju izobra┼żevanja.

Torej gre za predmet naro─Źanja, za storitve, ki so zajete pod┬áCPV kodami:

80500000-9    Storitve usposabljanja
80510000-2┬á┬á┬á Storitve specialisti─Źnega usposabljanja
80521000-2    Storitve, povezane s programi usposabljanja
80522000-9┬á┬á┬á Izobra┼żevalni seminarji
80530000-8    Storitve poklicnega usposabljanja
80531200-7    Storitve strokovnega usposabljanja
80532000-2    Storitve poslovodnega usposabljanja
80533000-9┬á┬á┬á Storitve uvajanja v┬ádelo z┬ára─Źunalnikom in usposabljanja za delo z┬ánjim
80533100-0┬á┬á┬á Storitve ra─Źunalni┼íkega usposabljanja

Namen projekta PONI Gorenjska_2024-2028 je podjetni┼íko usposabljanje oseb, ki ┼żelijo realizirati podjetni┼íko idejo. V obdobju 2024 ÔÇô 2028 bo v projekt vklju─Źenih 106 potencialnih podjetnikov.

Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi skupini 10 ali 11 udele┼żencev v obdobju 4 mesecev zagotovimo podporno podjetni┼íko okolje, v katerem lahko uspe┼íno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Program je vsebinsko sestavljen tako, da so udele┼żenci v 4 mesecih vklju─Źitve poleg strokovne pomo─Źi mentorjev, dele┼żni tudi dodatnega usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev. S tem prejmejo klju─Źna znanja s podro─Źja podjetni┼ítva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetni┼íko pot potrebujejo. Hkrati razvijejo svojo poslovno idejo, izdelajo poslovni model in poslovni na─Źrt ter pripravijo vse potrebno za realizacijo ideje na trgu.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.

Sama oddaja ponudbe oz. vpis v bazo, ponudniku/izvajalcu usposabljanj ┼íe ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI Gorenjska_2024-2028. Ponudnik/izvajalec usposabljanj pa je v bazo vpisan do preklica oz. do konca trajanja projekta.┬áVsi neizbrani ponudniki, ki so oddali ponudbo, bodo o preklicu povabila k oddaji ponudb obve┼í─Źeni v roku 30-ih dneh po preklicu povabila.

 

 1. IZOBRA┼ŻEVALNI SKLOPI IN IZVEDBA

Zunanje izvajalce i┼í─Źemo za izvedbo izobra┼żevanj iz naslednjih podro─Źij:

 • Osnove podjetni┼ítva
 • Oblikovanje in razvoj poslovnih idej
 • Poslovno modeliranje
 • Teambuilding s poudarkom na spoznavanju mo─Źnih in ┼íibkih podro─Źij posameznika ter oblikovanja in krepitve ekip
 • Raziskava trga
 • Prodaja in tr┼żenje s poudarkom na digitalnem marketingu
 • Celostna grafi─Źna podoba
 • Priprava poslovnega na─Źrta
 • Poslovne funkcije
 • Organizacija ─Źasa in uporaba spletnih pripomo─Źkov za izbolj┼íanje produktivnosti
 • Komuniciranje, javno nastopanje in pogajanja
 • Osnove ra─Źunovodstva, davkov in finan─Źnega dela poslovnega na─Źrta
 • Postopki za ustanovitev podjetja
 • Zaposlovanje, obveznosti podjetnika in pravilniki v podjetju
 • Osnove gospodarskega prava
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter uporaba spleta pri poslovanju podjetja
 • Viri financiranja za MSP (mikro, mala in srednja podjetja)
 • Socialno podjetni┼ítvo kot dru┼żbeno odgovoren na─Źin razmi┼íljanja podjetnikov
 • Na─Źela DNSH (Do No Significant Harm) ÔÇô kot npr. kro┼żno gospodarstvo trajnostna uporaba surovin in energije, varstvo okolja, trajnostna mobilnost
 • S5 ÔÇô strategije pametne specializacije, v povezavi z razvojnimi specializacijami regije
 • Varstvo enakih mo┼żnosti in ─Źlovekovih pravic

 

Ponudnik lahko izvede vsebine z ve─Ź podro─Źij, enega podro─Źja ali dela posameznega podro─Źja. Podrobnej┼ía opredelitev predavanih vsebin, trajanje posameznega usposabljanja ter terminski plan se prilagodijo potrebam in (pred)znanju udele┼żencev posamezne skupine in se dogovorijo z BSC Kranj pred izvedbo. ┼átevilo ur usposabljanja za posamezno podro─Źje se lahko spreminja glede na potrebe usposabljanja in se giblje od 1 do 20 ur usposabljanja (praviloma v obliki delavnic). Naveden obseg ┼ítevila ur velja za udele┼żence ene skupine, skupin pa bo predvidoma 10 s po 10 ali 11 udele┼żencev.

Zunanje izvajalce za posamezna navedena podro─Źja bo BSC Kranj izbrala na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izku┼ínje, razpolo┼żljivost v dolo─Źenem terminu in ponujena cena.

Izobra┼żevanja bodo potekala ve─Źinoma v dopoldanskem ─Źasu v prostorih BSC Kranj (PE KOVA─îNICA ÔÇô podjetni┼íki inkubator Kranj). Usposabljanja bodo skupinska, po potrebi pa tudi posami─Źna, glede na potrebe udele┼żencev usposabljanja.

 

 1. OBLIKA SODELOVANJA

Z izbranimi izvajalci bo BSC Kranj sklenila avtorske ali podjemne pogodbe, ali pa bo sodelovanje urejeno preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naro─Źilnice. Cena na uro izvedbe usposabljanja je predmet posami─Źne ponudbe, a ne sme prese─Źi 60 EUR (+ DDV) na uro.

V pogodbi/naro─Źilnici bo opredeljeno: predmet usposabljanja in ┼ítevilo ur, ki jih bo izvajalec usposabljanja izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe.

Zunanji izvajalec lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi ra─Źun oz. prejme pla─Źilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kak┼íne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Po kon─Źani izvedbi izvajalec za vsako skupino predlo┼żi poro─Źilo o izvedenem delu in pripravljeno delovno gradivo za udele┼żence (PPTX predstavitev, PDF predstavitev, morebitno dodatno gradivo, ipd.).

Zunanji izvajalec z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega povabila k oddaji ponudbe.

 

 1. PRIJAVA:

Prijavo/ponudbo prijavitelji oddajo prek Google Form obrazca. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva izobra┼żevanja se bodo predvidoma pri─Źela v za─Źetku marca 2024.

Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja/ponudnika,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug na─Źin za obra─Źunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (GSM ┼ítevilka, elektronska po┼íta),
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena cena za izvedeno uro mentoriranja (ne sme prese─Źi cene 60 EUR (+ DDV) na uro),
 • soglasje za strinjanje s pogoji povabila k oddaji ponudbe in obdelavo osebnih podatkov (obrazec prilo┼żen spodaj).

Z izpolnitvijo obrazca in oddajo ponudbe prijavitelji potrjujejo, da so seznanjeni s tem, da bodo navedeni podatki skladno z zakonskimi podlagami zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru projekta PONI Gorenjska_2024-2028. Hkrati sogla┼íajo s tem, da so ti podatki za namene spremljanja in poro─Źanja v okviru javnega razpisa posredovani Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

 

 1. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredni kontaktni osebi sta Taja Nograšek (taja.nograsek@bsc-kranj.si) in Nives Justin (nives.justin@bsc-kranj.si).

 

 1. POGOJI POVABILA K ODDAJI PONUDBE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana ponudba zainteresiranim ponudnikom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje mentorje, niti ne pomeni, da ima BSC Kranj do ponudnikov kakr┼ínekoli pravne oziroma finan─Źne obveznosti, zainteresirani ponudniki pa na podlagi oddane prijave zoper BSC Kranj nimajo nikakr┼ínih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

BSC Kranj si pridr┼żuje pravico, da k oddaji ponudbe povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani ponudniki se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v ponudbi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI Gorenjska_2024-2028, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec prilo┼żen). Za resni─Źnost in pravilnost navedenih podatkov v ponudbi odgovarja zainteresirani ponudnik kazensko in materialno.

 

Kliknite za prenos SOGLASJA, ga podpišite in ga pošljite na taja.nograsek@bsc-kranj.si.

 

Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Umestimo ga lahko pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska dru┼żba znanja, Specifi─Źni cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkuren─Źnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi nalo┼żbami (ESRR).

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Go Back Example
Update cookies preferences