EYE4Ukraine: ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS4Ukraine

 

EU Programme
SINGLE MARKET PROGRAM _ ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Vodilni partner
Fundación Equipo Humano (FEH, Spain)

Ostali partnerji
BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, DOO (Slovenia).
Camera di Commercio Italo-Slovacca
FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO – IT
LLC “CIVITTA UKRAINE” – UA
FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU – PL

Trajanje projekta
1. oktober 2023 – 1. februar 2026 (28 mesecev)

 

Spletna stran projekta: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en

 

Cilji projekta

Glavni cilj projekta EYE4Ukraine je pomagati pri vzpostaviti poslovnih odnosov med mladimi in potencialnimi ukrajinskimi podjetniki ter izkušenimi lastniki podjetij iz EU, ter okrepiti podjetniške vezi med podjetji iz EU in Ukrajine.

V projekt EYE4Ukraine bo vključenih 155 novih podjetnikov (NE) in 90 gostiteljskih podjetnikov (HE), ki bodo sodelovali v 148 skupnih poslovnih izmenjavah (RLT), ki omogočajo ambicioznim in NE, da razvijejo svoje veščine v zvezi z vodenjem podjetij, odpirajo nove perspektive za izkušene podjetnike ter prispevajo k razvoju in zbliževanju ukrajinskih MSP v Evropi.

Države, ki jih pokriva EYE4Ukraine, so Španija, Ukrajina, Slovenija, Slovaška, Italija in Poljska, pri čemer je Ukrajina ključni deležnik pri vsakem ukrepu in razvoju.

V skladu s točko 2.2 Teme in prednostne naloge razpisa za zbiranje predlogov bo projekt EYE4Ukraine gradil poslovne odnose med izkušenimi in mladimi oz. potencialnim podjetniki iz digitalnega (44 RLT) in zelenega/trajnostnega sektorja (44 RLT).

Projekt vključuje tudi cilje glede enakosti spolov in spodbujanja žensk v podjetništvu s ciljem 65 % NE na državo, razen za Ukrajino, ki bo imela 85 % NE; in s 40 % HE na državo (razen Ukrajino, 15 %). V zvezi s tem je projekt v skladu z več političnimi odločitvami in okvirji na ravni EU, kot so EU2027, Next Generation, EYE in program enotnega trga (prejšnji COSME), evropski zeleni dogovor, dvojni prehod, prvi paket ukrepov 55 in strategijo za enakost spolov 2020–2025 ter zlasti in za ta posebni razpis pridružitveni sporazum (AA) z Ukrajino, njen poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini (DCFTA) in prednostni akcijski načrt za obdobje 2023–2024.

 

Aktivnosti in ciljne skupine

Ciljna skupina: ukrajinski državljani v državah EU (ambiciozni podjetniki ali perspektivni mladi in potencialni podjetniki).

Načrtovane aktivnosti:

DP1: Vodenje programa, mreženje in poročanje

DP2: Promocija programa in rekrutacija podjetnikov

DP3: Vzpostavljanje izmenjav

DP4: Upravljanje izmenjav

Glavni cilj projekta je, da ukrajinski državljani v državah EU, ki imajo motivacijo za ustanovitev podjetja (ambiciozni podjetniki) ali novoustanovljeni podjetniki (podjetniki z manj kot 3 leti vodstvenih izkušenj), izboljšajo svoje znanje o podjetništvu in in spoznajo, kako delujejo evropska podjetja.

 

Kontakt

BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica, Poštna ulica 4, 4000 Kranj – tel. 04/77 77 252 – E-mail address: nastija.podobnik@bsc-kranj.si

Go Back Example
Update cookies preferences