ZELENA NASELJA

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2019 – junij 2021

Skupna vrednost projekta: 558.964,12 EUR

Vrednost projekta za BSC: 2.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Bled, Preddvor, Tržič, društvo arhitektov KRARH

Namen projekta Zelena naselja je bil zagotoviti inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij. Izvedene so bile pilotne ozelenitve v treh naseljih v treh gorenjskih občinah Bled – Seliše, Preddvor – park ob gradu in Tržič – vzhodni del območja nekdanje tovarne BPT, in sicer z ozelenitvijo površin in novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.

Go Back Example
Update cookies preferences