ZCI

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Cilj projekta je izboljšati politike za pospešeno uvajanje polnilne infrastrukture za električno mobilnost (BEV in vodik) na osnovi prenosa tujih dobrih praks, poslovnih modelov za JPP in logistiko v urbanih okoljih. V projektu se s prenosom znanja iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv. Aktivnosti projekta bodo olajšale sodelovanje lokalnih, regionalne in nacionalne ravni, pristojnih za prometno infrastrukturo, energetiko in prostorsko načrtovanje, pri pripravi politik in projektov za vzpostavitev infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv. BSC Kranj naslavlja RRP Gorenjske 2021-2027, v prioritetni osi 6.5 Gorenjska – dostopna in prometno varna regija Povezana Gorenjska, ukrep: Upravljanje, umirjanje prometa in uvajanje pametnih načinov mobilnosti na alternativne vire goriv.

Go Back Example
Update cookies preferences