VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA EKO REGIJO BOJA

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: september 2022 – maj 2024

Skupna vrednost projekta: 117.315,24 EUR

Vrednost projekta za BSC: 6.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP:
PP: LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica in 24 različnih partnerjev (zadruge, ekološke kmetije, občine, osnovne šole, podjetja …) ter italijanski partner Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

Biosferno območje UNESCO MaB Julijske Alpe je prvo biosferno območje v Sloveniji. Njegov glavni namen je vzdrževanje ravnovesja med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem, z ohranjanjem kulturnih vrednot.
Glavni namen projekta je podpora ekološkemu kmetijstvu in pomeni družbeno odgovorno smer razvoja kmetijstva, kot najbolj pomembne tradicionalne gospodarske panoge. Z aktivnostmi projekta se poudarja odgovornost do lokalnega prebivalstva, odgovornost do obiskovalcev in potrošnikov, nenazadnje tudi odgovornost do poslovnih partnerjev.

Go Back Example
Update cookies preferences