UPORABIMO LOKALNI LES

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2019 – junij 2021

Skupna vrednost projekta: 126.886,00 EUR

Vrednost projekta za BSC: 11.000,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Turizem Bohinj, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Z vzpostavitvijo inovativnega modela uporabe lokalnega lesa na območju 14-ih občin LAS Gorenjska košarica in z izvedbo akcijskega načrta razvoja produkta smo razvili inovativni pristop za izboljšanje uporabe lokalnega lesa ter zagotovili temelje za večjo izrabo lokalnega lesa in zmanjšanje CO2 preko kratkih verig in osveščanjem prebivalstva, podjetnikov in deležnikov ter dolgoročno prispevali k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

 

Go Back Example
Update cookies preferences