TURIZEM RIBJIH DOŽIVETIJ

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: november 2020 – november 2022

Skupna vrednost projekta: 283.817,91 EUR

Vrednost projekta za BSC: 20.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Preddvor, Zavod za turizem Preddvor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS zavod Kranj, BIRO BIZJAK, Franc Bizjak s.p.

Cilj projekta je bil razvoj sonaravnega turizma z močnejšim vključevanjem in povezovanjem ribogojstva, ribje kulinarike, sonaravnega ribištva in spoznavanje oz. doživljanje ribje narave na jezeru Črnava s svojim širšim zaledjem ter s tem ustvarjanje celovitega območja zelenega ribjega turizma. Nadalje pa med cilje projekta prištevamo tudi vzpostavitev pogojev (znanja, motivacija, načrti…) za širjenje takega turizma na nekaterih novih priljubljenih vodnih lokacije s svojim širšim zaledjem.

Go Back Example
Update cookies preferences