STEPPING

Opis projekta

Program: Interreg Mediterranean

Trajanje projekta: 11/2016 – 10/2019

Skupna vrednost projekta: 1.943.112,50 EUR

Vrednost projekta za BSC:249.132,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: Regione Piemonte
PP: Energy and sustainable development agency of Modena (AESS); BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC Kranj); Environment park SPA (ENVIPARK); Huelva County Council (DPH); Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA); Aegean Energy Agency (AEE); Regional energy and environment agency in Rhône-Alpes (RAEE); Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo (AREANATej)

Razvoj modela energetskega pogodbeništva (angl. Energy Performance Contract – EPC) za investicije v energetsko prenovo javnih stavb, prilagojenega specifičnim klimatskim pogojem Mediterana, ter integracija modela v akcijske načrte za trajnostno energijo (angl. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs). Investicijski načrti za energetsko prenovo stavb po modelu EPC na Gorenjskem.

Go Back Example
Update cookies preferences