SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2019 – december 2020

Skupna vrednost projekta: 198.445,81 EUR

Vrednost projekta za BSC: 4.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Bled, Bohinj, Naklo, CTRP

Povezanost organizmov, ki sami ne bi mogli preživeti, je pomembna značilnost biodiverzitete. Zaradi vedno večjega izkoriščanja naravnih virov, se spreminjajo tudi naravni življenjski prostori, kar pelje v pospešeno upadanje biodiverzitete in vedno več živalskih in rastlinskih vrst izumira.
S projektom Spoznajmo biodiverziteto v naseljih, smo zagotovili inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih, preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v 3 občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko ozaveščevalnih delavnic v 7 občinah ter s priporočili za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Go Back Example
Update cookies preferences