SPOT – slovenska poslovna točka

Nacionalni sistem SPOT – slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom.

 

Storitve in aktivnosti SPOT Svetovanje Gorenjska na BSC Kranj izvajamo v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja prek podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025 (v nadaljevanju: javni razpis) v partnerstvu z:

 • Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR),
 • Razvojno agencijo Sora,
 • Območno obrtno zbornico Kranj in
 • Območno obrtno zbornico Škofja Loka.

 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljalo brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov, s tem pa prispevalo:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, vključno s socialnimi podjetji,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja za upravičene uporabnike brezplačnih storitev in aktivnosti prek institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev):

 • dogodki promocije podjetniške kulture in informiranja,
 • osnovno SPOT svetovanje,
 • dogodki podjetniškega usposabljanja,
 • podjetniško mentoriranje in
 • ekspertno svetovanje.

Poleg navedenih storitev konzorcij izvaja še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

 

SPOT Svetovanje je regionalna točka, ki v okviru tretjega nivoja sistema SPOT ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev na področju informiranja, usposabljanja in svetovanja potencialnim podjetnikom in MSP.

V okviru regionalnih točk SPOT Svetovanje delujejo SPOT svetovalci, ki imajo običajno prvi stik z novonastalimi podjetji in jim nudijo osnove informacije in usmerjajo nove podjetnike do ustreznih oseb in programov, izvajajo tudi postopke registracije, izbrisa in statusnih sprememb podjetij ter nudijo širok razpon bazičnih storitev podpore oziroma osnovnega podjetniškega svetovanja ter izobraževalne dogodke za potencialne podjetnike in podjetnike/podjetja.

 

SPOT točko lahko najdete v Kovačnici – podjetniškem inkubatorju Kranj na Poštni ulici 4, 4000 Kranj.

Na termin se lahko naročite v času uradnih ur prek tel. št. 069 893 707 ali emaila spot@kovacnica.si.

 

Uradne ure:

PON: 10.00–14.00

TOR: 10.00–14.00

SRE: 13.00–17.00

ČET: ni uradnih ur

PET: 10.00–14.00

 

Storitve inkubatorjev so namenjene podpori podjetjem pretežno pri procesu razvoja poslovne ideje in pomoči pri udejanjanju poslovnih modelov in načrtih za njegovo uresničitev v podporo rasti in razvoju vseh MSP, vključno s socialnimi podjetji, v regiji oz. okolju, kjer delujejo. Podjetniški inkubatorji tako organizirajo različne izbore podjetniških idej, programe za razvoj poslovnih idej, spodbujajo podjetja k inovativnim pristopom ipd. in za ciljne skupine zagotavljajo prostor za inkubiranje.

Podjetniški mentor svetuje in aktivno deluje s podjetniškimi skupinami, ki izkazujejo določeno mero inovativnosti ter zmeren potencial rasti na domačih ali mednarodnih trgih. S podjetniškimi skupinami, potencialnimi podjetniki in podjetniki aktivno dela pri pripravi poslovnih načrtov ali kanvasov za poslovni model, jim svetuje na področju marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva ter energetskega prehoda, krožnega  gospodarstva, prilagajanja podnebnim spremembam in obvladovanja tveganj. Po potrebi jih povezuje z zunanjimi eksperti.

 

Ciljne skupine so potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo) in MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja vključno s socialnimi podjetji v vseh fazah razvoja).

 

Trajanje projekta: 1. 11. 2023–31. 12. 2025

 

 

       

 

https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/

Go Back Example
Update cookies preferences