sPOINT – Socialno POdjetniška INformacijska Točka

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Socialno podjetniška informacijska točka – podporno okolje za socialna podjetja in socialne podjetnike.

S 1. aprilom 2022 se je v okviru razpisa Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja začel izvajati projekt sPOINT – Socialno POdjetniška INformacijska Točka. Pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter s sredstvi Evropskega regionalnega sklada bomo partnerji projekta Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Središče rotunda, Koper, so.p. in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije skupaj s petimi pridruženimi partnerji: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT Ljubljana, Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe,  Ustanova Fundacija BIT Planota, so. p.,  RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,  SLOAM – Agencija za mlade, v okviru 4 informacijskih točk vzpostavili specializirano podporno okolje za socialna podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Namen projekta, ki se bo izvajal v letu 2022 in 2023, je vzpostaviti učinkovito in vzpodbudno podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sklopu javnega razpisa za Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja dvema projektoma skupaj namenilo skoraj 418.220 evrov. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija bo aktivnosti podpornega okolja izvajalo projektno partnerstvo, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bo aktivnosti podpornega okolja izvajalo projektno partnerstvo, ki ga vodi Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o..

Novim in obstoječim socialnim podjetjem v posamezni kohezijski regiji bodo s podpornim okoljem tako zagotovljene brezplačne storitve za razvoj in profesionalizacijo. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi promocijo kulture socialnega podjetništva in bo pripomoglo k vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva ter družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni. Nujnost oblikovanja specializiranega podpornega okolja za socialna podjetja in ustreznega ekosistema za njihov razvoj je bila izkazana tako v Aplikativni analizi stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, kot tudi v poglobljenem pregledu politik Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Spodbujanje oblikovanja specializiranega ekosistema, ki omogoča razvoj socialne ekonomije in socialnih inovacij pa nenazadnje predvideva tudi nedavno objavljen Akcijski načrt za socialno ekonomijo Evropske komisije. Več si lahko preberete TUKAJ.

AKTUALNE INFORMACIJE

Zaživel je FB profil – sPOINT, kjer vas vabimo, da nas sledite: Socialno POdjetniška INformacijska Točka

Vabilo socialnim podjetjem k sodelovanju na sejmu socialnega podjetništva 2023, 26.5.2023

Vabilo na strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo dobrih praks socialnega podjetništva in socialnih podjetij v Podravje, 13. 9. 2022

Radijska oddaja 2022

Radijska oddaja 2023 1. del

Radijska oddaja 2023 2. del

Digitalni katalog Predstavitev socialnih podjetij Gorenjske, Goriške, Obalno-Kraške in Osrednjeslovenske regije.

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing socialnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je v začetku aprila 2022 objavil javni poziv za Vavčer za digitalni marketing socialnih podjetij v višini 300.000 evrov, s katerim sofinancira do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 do 2.500 evrov za posamezno aktivnost oziroma do največ 7.500 evrov na prijavitelja. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj enega zaposlenega, nova spletna stran, mobilna aplikacija, spletna trgovina ali rezervacijska platforma pa ne sme biti izdelana pred 31. januarjem 2022. Vavčer je odprt do 31. marca 2023 oziroma do porabe sredstev. Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Za socialna pojdeta še vedno mogoča prijava na javni poziv Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki omogoča sofinanciranje stroškov usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc. Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ

Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je oktobra 2022 na spletni strani (https://www.gov.si/teme/socialno-podjetnistvo/) objavilo predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij, ki ga je pripravil Inštitut za ekonomska raziskovanja v sodelovanju z ministrstvom. Model je namenjen merjenju družbenih učinkov socialnih podjetij oziroma prikazu njihovih pozitivnih učinkov za širšo družbo.
 
Predlog modela, ki je na voljo za uporabo, socialno podjetje usmerja in vodi skozi proces merjenja družbenih učinkov. Pomaga mu opredeliti kazalnike in merske enote ter predvideti načine in aktivnosti za izboljševanje družbenih učinkov, ki jih ustvarja s svojim delovanjem na trgu. Proces merjenja sestavlja pet zaporednih korakov, trenutno pa je pripravljen v Excelu, saj je še v testni fazi. Za pomoč pri izpolnjevanju so na voljo navodila za uporabo.

VEČ INFORMACIJ na točkah podpornega okolja

Obstoječa socialna podjetja in tista v nastajanju se lahko obrnejo na točke podpornega okolja. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija se lahko obrnete na kontaktne točke v vseh štirih razvojnih regijah:

GORENJSKA
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj
telefon: 04 28 17 230, e-naslov: info@bsc-kranj.si; franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si;

Ljubljanska urbana regija
Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije
telefon: 01 306 19 04, e-naslov: vita.nelec@rralur.si

Obalno-kraška regija
Središče Rotunda, primorski družbeni Center, Koper
telefon: 051 458 410, e-naslov: info@sredisce-rotunda.si

GoriškaGoriška
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
telefon: 041-399-660, e-naslov: info@rra-sp.si
Ustanova Fundacija BiT Planota
telefon 05 307 40 40, e-naslov: info@planota.si

www.eu-skladi.si
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

Go Back Example
Update cookies preferences