SENSES

Opis projekta

Program: Interreg Danube Transnational Programme

Trajanje projekta: 1.1.2017 – 30.6. 2019

Skupna vrednost projekta: 1.530.777,500 EUR

Vrednost projekta za BSC: 

Vodilni partner projekta

VP: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry

Namen projekta SENSES je ustvariti transnacionalno mrežo socialnih podjetij, socialno odgovornih tradicionalnih podjetij, (socialnih) finančnih vlagateljev, oblikovalcev politik, akademskega kroga, strokovnjakov nevladnih organizacij, ki bodo skupaj spodbujali inovativen model socialnega podjetništva in socialne inovacije za trajnostni gospodarski razvoj Podonavja.

Go Back Example
Update cookies preferences