S projektom Živa dediščina do nove tematske poti na Jezerskem

Na območju LAS Gorenjska košarica se lokalne skupnosti srečujejo s problematiko opuščenih območij znotraj podeželskih naselij. Ta vključujejo sicer zadovoljivo število različnih tematskih poti, ki pa so potrebne vsebinske in infrastrukturne prenove. Po drugi strani obstajajo v gorenjski krajini manj poznana območja z zanimivo kulturno, tehniško in naravno dediščino. Ta območja lahko z minimalnimi posegi in ureditvijo poti rešimo nadaljnjega zaraščanja ter jim dodamo novo, ozaveščevalno-izobraževalno vsebino.

V okviru projekta Živa dediščina smo na Jezerskem uredili območje skladov lehnjaka in lehnjakotvornega izvira. To zagotavlja ohranitev in razvoj tamkajšnje naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete.

Nahajališče lehnjaka, naravna vrednota z novo tematsko potjo, imenovano Lehnjakova pot, je opremljena in označena z informacijskimi tablami. Obenem je vzpostavljena tudi povezava s tematsko potjo do lehnjakotvornega izvira, poti pa se združita na razgledni ploščadi.

Več podrobnosti o Lehnjakovi poti najdete na povezavi: https://www.jezersko.info/lehnjakova-pot-.html

Vir: Občina jezersko, Foto: Primož Šenk

 

 

Go Back Example
Update cookies preferences