ReMOBIL – Regijski centri mobilnosti

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Glavni cilj projekta je zmanjšati negativne vplive prometa na okolje, ki so posledica neuporabe trajnostne mobilnosti (SM) na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Za boljše načrtovanje in upravljanje je potrebno usklajevati mnogo različnih interesov. Promet se praviloma ne konča na mejah, zato je potrebno usklajevati pričakovanja več kot dvesto slovenskih občin ter pristojnosti različnih resornih ministrstev in njihovih služb na državni ravni. Učinkovito orodje pri tem bodo lahko regijski centri mobilnosti. Strokovnjaki na takšnih centrih so poznavalci lokalnih/regionalnih okolij in njihovih značilnosti ter sogovornik državnih resorjev. Takšen regionalni model upravlja mobilnosti se preizkuša v projektu ReMOBIL.

Go Back Example
Update cookies preferences