Regionalni razvojni program

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski, strateški in izvedbeni dokument na regionalni ravni, s katerim se za posamezno obdobje finančne perspektive uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. RRP vsebuje analizo stanja, opredeljuje razvojne smernice, vizijo razvoja, cilje in prioritete regije ter finančno ovrednotene načrtovane programe in projekte. RRP se uresničuje z dogovori za razvoj regije, ki vsebujejo tako regijske kot tudi sektorske projekte.

Regionalni razvojni program Gorenjske obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije na ravni SKTE 3 in vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.

Regionalni razvojni program 2021–2027 (Preberi več)

Regionalni razvojni program 2014–2020 (Preberi več)

Go Back Example
Update cookies preferences