Regijska garancijska shema Gorenjska

Opis projekta

Program: drugi programi

Trajanje projekta: 

Skupna vrednost projekta: 

Vrednost projekta za BSC: 

Vodilni partner projekta

 

Regijske garancijske sheme so bile vzpostavljene z namenom pospeševanja razvoja mikro, malega in srednje velikega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr., in sicer na območju celotne Republike Slovenije.

Go Back Example
Update cookies preferences