RAW4RES

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Projekt Interreg Europe programa išče rešitve za trajnostno pridobivanje, obdelavo in ponovno uporabo redkih surovin (npr. baker, nikelj, kobalt in mangan) za proizvodnjo zelene in digitalne tehnologije, s ciljem zmanjšati odvisnost industrije EU od njihovega uvoza iz Kitajske, Rusije in Konga. Ker je na Gorenjskem njihova količina v naravi premajhna, da bi zadostila potrebe industrije, BSC Kranj s projektom razvija krožne poslovne modele za redke surovine in z njimi povezane vrednostne verige, kot so industrijska simbioza, uporaba sekundarnih virov in omejevanje uporabe. Skupaj z gorenjskimi občinami, komunalnimi podjetji, ter proizvodno in predelovalno industrijo, oblikujemo regijsko strategijo in akcijski načrt za vzpostavitev vrednostnih verig redkih surovin iz sekundarnih virov, predvsem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

Go Back Example
Update cookies preferences