CIREVALC

CIREVALC je namenjen uvajanju in razširjanju modelov krožnega gospodarstva v regionalne vrednostne verige v sektorjih hrane, gostinstva in embalaže, in sicer z vzpostavljanjem skupnosti, krepitvijo veščin krožnega gospodarstva v podjetjih, negospodarskih subjektih in lokalnih skupnostih ter z izboljšanjem politik. Naš projekt pomaga reševati izzive nizke ozaveščenosti, nizke vključenosti, neodzivnosti skupnosti do uporabe modelov krožnega gospodarstva, pomanjkanja veščin in znanja ter pomanjkljive ali neučinkovite uporabe orodij, pa tudi znanj o  uporabi rešitev ter zasebnih in javnih ukrepov prilagojenih izzivom posameznih regionalnih okolij.
 
V projektu  sodelujejo regionalne razvojne agencije, sektorske agencije in organizacije za podporo podjetjem iz devetih držav članic. CIREVALC bo vzpostavil skupnosti z ozaveščanjem in mobilizacijo deležnikov ter s preučevanjem ovir in priložnosti za uporabo krožnih rešitev v sektorjih hrane, gostinstva in embalaže. Nadaljujemo z oblikovanjem pospeševalnika CIREVALC Circular Community Accelerator, kompleksnega orodja, ki lokalnim pionirjem, malim in srednjim podjetjem in lokalnim skupnostim olajša zeleni prehod. Svojo rešitev bomo preizkusili in ovrednotili v pilotni akciji v regijah z vključevanjem lokalnih pionirjev. Nazadnje bomo povezali skupnosti in povabili druge deležnike, da se pridružijo naši pobudi, mreži pospeševalnikov CIREVALC.
 
Na podlagi naše bele knjige ter oblikovanja in začetka izvajanja regionalnih akcijskih načrtov in akcijskega načrta CIREVALC na ravni srednje Evrope izboljšujemo politike v naših regijah.
Posledično pričakujemo izboljšane zmogljivosti in višjo raven znanja v naših ciljnih skupinah. Poleg tega pričakujemo znatno izboljšanje v smislu izkoriščanja potencialov praks krožnega gospodarstva v sektorjih hrane, gostinstva in embalaže v naših regijah.
 
Partnerji:
  • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Lead Partner- Hungary
  • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. – Hungary
  • BSC, Business support organisation L.t.d., Kranj – Slovenia
  • Rzeszow Regional Development Agency – Poland
  • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture – Italy
  • JAIP – South Bohemian Agency for Support to Innovation – Czech Republic
  • AZRRI-Agency for Rural Development of Istria Ltd. – Croatia
  • RKW Saxony GmbH Service and Consulting – Germany
  • Business Upper Austria – (Biz up) – Austria
  • B I C Bratislava, Ltd. – Szlovákia
Proračun projekta: 2,314,092.37 EUR
Projekt je financiran iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE
Trajanje projekta: 01.04.2023 – 31.03.2026
 
 
M.Sc. Helena Cvenkel, director for research and development
BSC Kranj Regional development agency of Gorenjska
C.Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenia
skype: helena. cvenkel
 
mobile 00386 31 302 382
Prijavite se na naše e-novice!.