Projekt ReCo – Drugo partnersko srečanje v Kopru

V Kopru je sredi novembra potekalo drugo srečanje partnerjev projekta ReCo, kjer je bila glavna tema srečanja usmerjena v priprave na izvedbo pilotnih projektov v letu 2024.

2. srečanje partnerjev projekta ReCo je potekalo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok v Kopru. Prve dva dneva sta bila namenjena predvsem pregledu aktivnosti na projektu s poudarkom na pripravi pilotnih projektov, ki jih partnerji pripravljajo v dveh sklopih: 1. sklop so habitati, 2. sklop pa zavarovane živalske/rastlinske vrste. Povzetek posameznih ekosistemskih rešitev, ki jih načrtujejo vključene regije vzdolž Zelenega pasu za izboljšanje in povečanje biotske raznovrstnosti so dostopne na povezavi: https://www.bsc-kranj.si/wp-content/uploads/2024/01/Categorization-of-common-challenges-through-pilot-region-fiches-D.2.1.1.pdf

Na Gorenjskem BSC Kranj bodo v sklopu pilotnega projekta izvedeni ukrepi za bolj cvetoče alpske travnike, predvidoma za ohranjanje narcis na območju pod Golico. Prav tako bodo dane spodbude za ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o bogati biodiverziteti na tem delu Karavank, v obliki razvoja virtualne realnosti. V Sloveniji je partner še Društvo za opazovanje in proučevanje ptic, ki je že izvedel investicijo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, kjer so bili posegi namenjeni predvsem ureditvi območja zaradi podnebnih sprememb, predvsem dviga morske gladine. V tem okviru so predhodne študije pokazale, da mokrišče lahko doleti izguba habitata, vključno z upadanjem halofitov ter izgubo gnezdišč za ptice in druge živalske vrste. Da pa se to ne bi zgodilo so s prilagoditvenimi ukrepi v naravnem rezervatu naredili nanose in ustvarili manjše otoke.

 

Udeleženci srečanja so si ogledali tudi izvir Rižane: https://www.rvk.si/si/voda/priprava-pitne-vode/vodni-vir-rizana

Tretji dan pa je bil posvečen strokovnemu ogledu izvedbe pilotnega projekta v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok: https://www.skocjanski-zatok.org/

   

    

 

 

Go Back Example
Update cookies preferences