Projekt GIFT – Drugo partnersko srečanje na Nizozemskem

V kraju Leeuwarden na severu Nizozemske je potekalo drugo srečanje partnerjev projekta GIFT, kjer je bil glavni poudarek na Strategiji za drevesa in gozdove, ki jo je deželna vlada pripravila za območje pokrajine Frizija.

V novembru se je odvijalo pomembno medregijsko srečanje partnerjev projekta GIFT v slikoviti pokrajini Frizija na Nizozemskem. Dogodek je zajemal drugi strokovni pregled ter osrednjo temo frizijske strategije za drevesa in gozdove, s ciljem povečanja dreves v regiji Frizija za zajemanje in shranjevanje ogljika ter njeno izvajanje v lokalnem frizijskem okolju.

Prva dva dneva sta bila namenjena predstavitvi raznolikosti krajinskih tipov v pokrajini, s poudarkom na organizaciji vzdrževanja in ohranjanja narave na Nizozemskem. Udeleženci so obiskali državno gozdarsko službo in lokalnega kmeta v okolici kraja Estermar, kjer so se podrobneje seznanili z načini zaščite in vzdrževanja krajinskih elementov ter shemo razpoložljivih subvencij vlade. Poleg tega pa so si ogledali še območje okoli kraja Dokkum, ki ponuja vpogled v zeleno infrastrukturo na razmeroma odprti in širni krajini rezervata za travniške ptice. S strani lokalnih deležnikov je bil predstavljen njen vpliv na zaščitene travniške ptice, med katerimi so tudi take, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. Predstavili so tudi trenutno politiko krajinskega načrtovanja v Friziji.

Druga dva dneva so bila posvečena strokovnemu pregledu izvajanja frizijske strategije za drevesa in gozdove s strani zunanjih strokovnjakov iz Nemčije in Italije. Na podlagi razprave z zunanjimi deležniki so partnerji projekta skupaj s strokovnjaki konkretizirali prve osnutke nasvetov za njeno izboljšanje.

 

Go Back Example
Update cookies preferences