Povabilo k oddaji ponudbe za izbor zunanjega mentorja za izvajanje storitev mentoriranja v projektu Podjetno nad izzive ÔÇô PONI GORENJSKA_2024-2028

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe / prijave za vpis v bazo┬ázunanjih mentorjev┬áv okviru aktivnosti, ki bodo izvajane tekom projekta┬áPodjetno nad izzive ÔÇô PONI Gorenjska_2024-2028 (v nadaljevanju PONI Gorenjska_2024-2028).

 

 1. PREDMET POVABILA K ODDAJI PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudbe je namenjeno izboru zunanjega mentorja za izvedbo storitev podjetniškega mentoriranja v okviru projekta PONI Gorenjska_2024-2028.

Gre za naro─Źilo socialnih in drugih posebnih storitev, skladno s 97. ─Źlenom Zakona o javnem naro─Źanju (Uradni list RS, ┼ít. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 ÔÇô odl. US, 100/22 ÔÇô ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 ÔÇô ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) . Torej za naro─Źila, ki so zajeta pod CPV kodo 80590000-6_Storitve mentorstva.

Naro─Źnik pri pripravi in izpeljavi povabila k oddaji ponudbe za izbor zunanjih izvajalcev za izvedbo storitev mentoriranja┬áupo┼íteva na─Źela gospodarnosti, u─Źinkovitosti, uspe┼ínosti in transparentnosti.

Namen projekta PONI Gorenjska_2024-2028 je podjetni┼íko usposabljanje oseb, ki ┼żelijo realizirati podjetni┼íko idejo. V obdobju 2023 ÔÇô 2028 bo v projekt vklju─Źenih 106 potencialnih podjetnikov.

Program je vsebinsko sestavljen tako, da so udele┼żenci v 4 mesecih vklju─Źitve poleg usposabljanja s strani notranjih mentorjev in zunanjih izvajalcev, dele┼żni tudi strokovne pomo─Źi zunanjega mentorja.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.

Sama oddaja ponudbe oz. vpis v bazo, ponudniku/izvajalcu mentorstva ┼íe ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI Gorenjska_2024-2028. Ponudnik/izvajalec mentorstva je v bazo vpisan do preklica oz. do konca trajanja projekta.┬áVsi neizbrani ponudniki, ki so oddali ponudbo, bodo o preklicu povabila k oddaji ponudbe obve┼í─Źeni v roku 30-ih dneh po preklicu povabila.

 

 1. VSEBINA ZUNANJEGA MENTORIRANJA

Mentor bo s svojimi prakti─Źnimi podjetni┼íkimi izku┼ínjami, znanjem in mre┼żo poznanstev udele┼żencem projekta PONI Gorenjska_2024-2028 pribli┼żal podjetni┼ítvo in olaj┼íal vstop v svet podjetni┼ítva. ┬áOseba mora zato imeti primerne kompetence, izku┼ínje ter reference, saj bo s svojim specifi─Źnim podjetni┼íkim znanjem sodelovala pri razvoju podjetni┼íkih idej udele┼żencev ter re┼íevanju zahtevnej┼íih vsebinskih vpra┼íanj. Za┼żeleno je, da je zunanji mentor podjetnik oz. biv┼íi podjetnik, ni pa obvezno.

 

Delo zunanjega mentorja zajema usmerjanje udele┼żencev pri razvoju poslovnih idej in njihovi osebnostni rasti. Je motivator, ki udele┼żence spodbuja in jim je v oporo ob pojavu ovir. Pomaga pri mre┼żenju in vzpostavljanju kontaktov s posamezniki in podjetji v poslovnem svetu.

Zunanji mentor z udele┼żenci dela tako skupinsko kot individualno, prav tako kot notranji mentorji tudi on udele┼żencem┬á pomaga pri postavljanju in doseganju poslovnih ciljev, je hkrati motivator, ki udele┼żence spodbuja in jim je v oporo ob pojavu ovir. Njegovo delo se prilagaja glede na strukturo vklju─Źenih udele┼żencev.

Skupaj z udele┼żenci zunanji mentor obdela tudi posamezne podjetni┼íke vsebine, ki zanimajo udele┼żence (komunikacija s poslovnimi partnerji, poslovni procesi, iskanje kupcev, proces pogajanj in drugo). Njegovo delo se prilagaja glede na strukturo vklju─Źenih udele┼żencev.

Predvideno je, da mentor opravi najmanj 80 ur skupinskega in individualnega dela ter 10 ur dela v okviru izbora udele┼żencev na skupino udele┼żencev v obdobju 4 mesecev, kolikor traja njihovo usposabljanje. To okvirno pomeni, da z udele┼żenci dela enkrat tedensko. Navedeno ┼ítevilo ur mentoriranja je okvirno in se lahko spremeni. Zunanjega mentorja za skupino udele┼żencev bo BSC Kranj izbrala na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izku┼ínje, razpolo┼żljivost v dolo─Źenem terminu in ponujena cena.

Mentoriranje bo potekalo ve─Źinoma v dopoldanskem ─Źasu v prostorih BSC Kranj (PE Kova─Źnica ÔÇô podjetni┼íki inkubator Kranj). Mentoriranje bo skupinsko, po potrebi pa tudi posami─Źno, glede na potrebe udele┼żencev usposabljanja.

 

 1. OBLIKA SODELOVANJA

Z izbranim mentorjem bo BSC Kranj sklenila avtorsko ali podjemno pogodbe, ali pa bo sodelovanje urejeno preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naro─Źilnice. Cena na uro mentoriranja je predmet posami─Źne ponudbe, a ne sme prese─Źi 60 EUR (+ DDV) na uro.

V pogodbi / naro─Źilnici bo opredeljeno: ┼ítevilo ur, ki jih bo mentor izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe.

Zunanji mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in za svoje delo izstavi ra─Źun oz. prejme pla─Źilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kak┼íne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Zunanji mentor po vsakem mesecu opravljenega dela predlo┼żi mese─Źno poro─Źilo o izvedenem delu za pretekli mesec.

Zunanji mentor z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega povabila k oddaji ponudbe.

  

 1. PRIJAVA

Prijavo/ponudbo prijavitelji oddajo na naslov:┬áponi@bsc-kranj.si ali taja.nograsek@bsc-kranj.si. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva mentoriranja se bodo predvidoma pri─Źela v za─Źetku marca 2024.

Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja/ponudnika,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug na─Źin za obra─Źunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (GSM ┼ítevilka, elektronska po┼íta),
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena cena za izvedeno uro mentoriranja (ne sme prese─Źi cene 60 EUR (+ DDV) na uro),
 • soglasje za strinjanje s pogoji povabila k oddaji ponudbe in obdelavo osebnih podatkov (obrazec prilo┼żen spodaj).

 

Z oddajo ponudbe prijavitelji potrjujejo, da so seznanjeni s tem, da bodo navedeni podatki skladno z zakonskimi podlagami zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru projekta PONI Gorenjska_2024-2028. Hkrati sogla┼íajo s tem, da so ti podatki za namene spremljanja in poro─Źanja v okviru javnega razpisa posredovani Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

Neposredni kontaktni osebi sta Taja Nograšek (taja.nograsek@bsc-kranj.si) in Nives Justin (nives.justin@bsc-kranj.si).

 

 1. POGOJI POVABILA K ODDAJI PONUDBE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana ponudba zainteresiranim ponudnikom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje mentorje, niti ne pomeni, da ima BSC Kranj do ponudnikov kakr┼ínekoli pravne oziroma finan─Źne obveznosti, zainteresirani ponudniki pa na podlagi oddane prijave zoper BSC Kranj nimajo nikakr┼ínih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

BSC Kranj si pridr┼żuje pravico, da k oddaji ponudbe povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani ponudniki se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v ponudbi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI Gorenjska_2024-2028, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec prilo┼żen). Za resni─Źnost in pravilnost navedenih podatkov v ponudbi odgovarja zainteresirani ponudnik kazensko in materialno.

 

Kliknite za prenos SOGLASJA, ga podpišite in ga pošljite na taja.nograsek@bsc-kranj.si.

 

Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Umestimo ga lahko pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska dru┼żba znanja, Specifi─Źni cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkuren─Źnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi nalo┼żbami (ESRR).

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Go Back Example
Update cookies preferences