Potrjena Strategija Lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje

 

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je kot vodilni partner LAS Gorenjska košarica za podeželje konec januarja prejel obvestilo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje od leta 2027.

 

Kot vodilni partner LAS Gorenjska košarica za podeželje s ponosom sporočamo, da smo konec januarja prejeli odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica za podeželje in Strategiji lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Strategija lokalnega razvoja je bila pripravljena skupaj z deležniki na območju Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica za podeželje. LAS Gorenjska košarica za podeželje in Strategija predstavljata ključni korak pri uspešnem črpanju sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S Strategijo lokalnega razvoja smo dobili potrjenih dobrih 2,5 mio € sredstev za razvoj podeželja na območju osrednje Gorenjske (Mestna občina Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič).

V strategiji smo opredelili tri glavna tematska področja ter oblikovali devet ukrepov, s pomočjo katerih bomo po pristopu od spodaj navzgor zagotovili učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PODEŽELJE za programsko obdobje 2021–2027 (https://podezelje.las-gorenjskakosarica.si/strategija-lokalnega-razvoja-las-gorenjska-kosarica-za-podezelje/ )

 

Go Back Example
Update cookies preferences