Podjetniške priložnosti za ukrajinske državljane

BSC Kranj je edina posredniška organizacija v Sloveniji, ki izvaja projekt EYE4Ukraine, ta pa predstavlja pomemben del programa Erasmus za mlade podjetnike (EYE) v Sloveniji. Projekt omogoča podjetniške izmenjave med državljani Ukrajine in evropskimi podjetniki, pri čemer so izmenjave mogoče tudi v Sloveniji; za tiste državljane Ukrajine, ki so v Slovenijo prišli po 24. februarju 2022, velja, da si lahko izberejo slovenskega gostitelja kljub bivanju v isti državi.

Glavni cilj projekta je integracija podjetniških okvirov Ukrajine in Evropske unije v ukrepe ter izkušnje, pridobljene v prejšnjih fazah programa EYE. EYE4Ukraine si prizadeva krepiti podjetništvo, spodbujati mednarodno povezovanje, razvijati mednarodno mobilnost ter povečevati konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP). Hkrati spodbuja potencialna zagonska podjetja in nastajanje novih mikro podjetjih.

Glavne koristi projekta vključujejo izboljšanje povezovanja podjetnikov, možnost vzpostavljanja mednarodnih stikov in pridobivanje vpogleda v priložnosti v drugih državah EU. Za podjetnike, ki odhajajo v tujino ali ukrajinske podjetnike in MSP, ki so upravičeni do izmenjave v Sloveniji, projekt ponuja finančno podporo za bivanje, pomoč pri iskanju tujega mentorja ter celovito podporo med izmenjavo.

V projektu EYE4Ukraine bo predvidoma sodelovalo 155 mladih oz. potencialnih podjetnikov (NE), ki podjetja še nimajo oziroma je to mlajše od treh let, in 90 podjetnikov gostiteljev (HE), ki imajo že vsaj tri leta podjetniških izkušenj na vodilnih položajih. Skupaj bodo izvedli vsaj 148 poslovnih izmenjav (RLT), ki trajajo od 1 do 6 mesecev in bodo ambicioznim mladim podjetnikom omogočile razvoj vodstvenih veščin, izkušenim podjetnikom pa odpirale nove priložnosti. Mladi oz. potencialni podjetniki morajo ob prijavi predložiti poslovni načrt in motivacijsko pismo, ki pomaga pri iskanju ustreznega gostitelja.

Države, ki jih projekt pokriva, so Španija, Poljska, Slovenija, Slovaška, Italija in Ukrajina, pri čemer ima slednja ključno vlogo. Projekt bo prispeval k grajenju poslovnih odnosov med izkušenimi ter mladimi oz. potencialnimi podjetniki v digitalnem (44 RLT) in zelenem/trajnostnem sektorju (44 RLT), skladno s točko 2.2 Teme in prednostne naloge razpisa za zbiranje predlogov.

Pomemben vidik je tudi spodbujanje enakosti spolov in žensk v podjetništvu. Ciljamo na to, da bodo v vsaki državi izmed vseh prijavljenih mladih oz. potencialnih podjetnikov ženske predstavljale večino (65 %), razen v Ukrajini, kjer naj bi ta delež znašal 85 %. Poleg tega je cilj imeti 40 % podjetnikov gostiteljev ženskega spola na državo (razen za Ukrajino – 15 %).

Projekt je v skladu z različnimi političnimi odločitvami in okviri na ravni EU, kot so EU2027, Next Generation, EYE in program enotnega trga (prejšnji COSME), evropski zeleni dogovor, dvojni prehod, prvi paket ukrepov 55, strategija za enakost spolov 2020–2025 ter pridružitveni sporazum (AA) z Ukrajino, njen poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini (DCFTA) ter prednostni akcijski načrt za obdobje 2023–2024.

EYE4Ukraine predstavlja izjemno priložnost za mlade in potencialne podjetnike. Omogoča jim učenje od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni od sodelujočih držav. Spodbuja izmenjavo izkušenj med podjetniki ter olajšuje dostop do novih trgov ter iskanje potencialnih poslovnih partnerjev.

Vabljeni k deljenju informacij o projektu, saj na ta način lahko tako potencialnim kot obstoječim podjetnikom omogočimo nepozabno izkušnjo.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran programa Erasmus za mlade podjetnike ali nas kontaktirajte na: 04/77 77 252 oz. nastija.podobnik@bsc-kranj.si.

 

Go Back Example
Update cookies preferences