POČAKAJ NA BUS

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2019 – junij 2021

Skupna vrednost projekta: 272.883,05 EUR

Vrednost projekta za BSC: 1.000,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA

Namen projekta je bilo pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkirišča, vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

Go Back Example
Update cookies preferences