PAMETNA RAZSVETLJAVA

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2019 – junij 2021

Skupna vrednost projekta: 186.444,81 EUR

Vrednost projekta za BSC: 1.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Bohinj, Občina Naklo , Občina Tržič

S sodelovanjem treh občin pri izvedbi naložb v pametno osvetljevanje, pripravljenim poročilom za ukrepe pametnega osvetljevanja ter z izvedbo festivala svetlobe smo prispevali k razvoju praks pametnega osvetljevanja. Obenem smo z izvedenimi aktivnostmi povečali zavedanje deležnikov, prebivalstva, nevladnih organizacij in podjetij o nujnosti zmanjševanja prekomernega svetlobnega onesnaževanja, kar se odraža v zmanjšanju emisij CO2, boljšem zdravju prebivalcev ter ohranjanju biodiverzitete.

Go Back Example
Update cookies preferences