OSS

Opis projekta

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: 1.6.2018 – 31.5.2023

Skupna vrednost projekta: 1.441.421,00 EUR

Vrednost projekta za BSC: 160.873,85,00EUR

Vodilni partner projekta

More and Romsdal County Counsil, Norway

Podatki nam kažejo, da podjetništvo v Sloveniji še vedno zaostaja za povprečjem Evropske unije. V Sloveniji se registrira manj podjetij, kot je to povprečje na ravni EU, prav tako pa v Sloveniji še ni močno prisoten »podjetniški duh«. Podpora za nove in potencialne podjetnike v Slovenije je še precej tradicionalna v zadnjem času pa se bolj ciljno usmerja k posameznim skupinam, kot so na primer ženske podjetnice ali mladi. Projekt je bil zasnovan na identifikaciji, analizi in izmenjavi dobrih praks na področju podpore novih in potencialnih podjetnikom po posameznih državah ter na implementaciji dobrih praks in priporočil skozi nacionalne, regionalne in lokalne »policy« ukrepe.

Go Back Example
Update cookies preferences