ODPRTA VRATA UČNIH KMETIJ

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: november 2017 – april 2020

Skupna vrednost projekta: 57.161,15 EUR

Vrednost projekta za BSC: 57.161,15 EUR

Vodilni partner projekta

VP:
PP: LAS Loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije

Preko vzorčnih izkustvenih kmetij smo želeli na območju partnerskih LAS spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka ter pridelavo ter predelavo jagodičevja in ostalega sadja ter tako obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov povrniti vrednost, ki sta je bila deležna v preteklosti. Na ta način smo želeli povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost kmetijskim proizvodom.

Go Back Example
Update cookies preferences