ODLIČNOST

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2022 – maj 2023

Skupna vrednost projekta: 233.921,68 EUR

Vrednost projekta za BSC: 56.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: Biotehniški center Naklo
PP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Šolski center Kranj, Občina Naklo

Namen projekta je bila vzpostavitev podjetniškega okolja »VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI«, ki bo podporno okolje za razvoj inovativnih podjetniških podjemov na območju LAS Gorenjska košarica, ki bodo temeljili na izrabi endogenih potencialov lokalnega okolja.

Ciljne skupine so lokalni prebivalci vseh generacij, ki želijo začeti podjetniško pot, še posebej ranljive skupine – mladi do 35 let, ženske in brezposelni, ki bodo vključeni v oblike vseživljenjskega učenja.

Go Back Example
Update cookies preferences