NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: januar 2019 – junij 2021

Skupna vrednost projekta: 158.177,77 EUR

Vrednost projekta za BSC: 3.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Bled, Muzeji radovljiške občine, Javni zavod Tržiški muzej, Gornjesavski muzej Jesenice

Namen projekta, Naša industrijska dediščina je naš ponos, je bil vzpostaviti inovativni turistični produkt interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi, kar smo dosegli s pripravljeno valorizacijo potencialov območja, izvedenimi naložbami in pilotno izvedbo produkta interpretacije industrijske dediščine ter akcijskim načrtom za nadaljnji razvoj produkta interpretacije industrijske dediščine na območju 4 občin LAS: Občine Bled, Jesenice, Radovljica in Tržič.

Go Back Example
Update cookies preferences