MREŽA VODNIH POTI V KSA

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: september 2020 – december 2022

Skupna vrednost projekta: 70.579,03 EUR

Vrednost projekta za BSC: 70.579,03 EUR

Vodilni partner projekta

VP:
PP: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAG Regionalkooperation Unterkärnten

Projekt Mreža vodnih poti v KSA je bil nadgradnja projekta Vodne zgodbe KSA v integralni turistični produkt. Občine so z nadaljevanjem ozaveščanja o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in vodnih virov, le te premišljeno in skrbno vgradile v turistično ponudbo območja. Najpomembnejši razvojni potencial območja KSA je bogastvo vodnih virov. S projektom smo vplivali na zavest o skrbi za vodo kot o naravni dobrini in ohranjanju njene kvalitete.

Go Back Example
Update cookies preferences