MEDGENERACIJSKI CENTRI

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta:januar 2019 – junij 2021

Skupna vrednost projekta: 525.965,8 EUR

Vrednost projekta za BSC: 2.000,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Ljudska univerza Radovljica, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Šenčur, CTRP

Namen projekta je bil razvoj medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvijo ponudbe občin izven regijskega središča. Z vzpostavitvijo socialnega servisa, izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ponudbe ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, smo želeli omogočiti uporabnikom vseh generacij vključevanje v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju.

Go Back Example
Update cookies preferences