MaC Village

Opis projekta

Program: Interreg Central Europe

Trajanje projekta: 4/2019 – 12/2021

Skupna vrednost projekta: 1.225.123,70 EUR

Vrednost projekta za BSC:153.342,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: Technology and Business Incubator Centre Potsdam-Mittelmark GmbH (TGZ PM)
PP: SRH Hochschule Berlin (SRH Hochschule); Authentic Villages of Italy Association (BAI); Regional Management Burgenland (RMB); BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC Kranj); E-Zavod (EZVD); Danube Development Transnational Group (DDTG); Cultural Labor Social Cooperative (LABOR)

Spodbujanje sodelovanja in inovativnosti podjetij iz kulturne & kreativne industrije po konceptu varčne inovacije (angl. Frugal Innovation). Razvoj novih produktov, storitev in poslovnih modelov na osnovi naravne in kulturne dediščine: Pravljična dežela Jezersko; Kratke verige za dobavo ekoloških živil Preddvora; Tematske sobe gostišča Danica Bohinj.

Go Back Example
Update cookies preferences