Kolo kot vozilo do službe – anketa

Na Univerzi v Novem mestu, Fakulteti za poslovne in upravne vede, izvajajo raziskavo v okviru ciljno raziskovalnega projekta z naslovom: Izboljšanje trajnostnega dnevnega prevoza na delo. Del te raziskave, katere namen je pridobiti podatke o uporabi kolesa kot prevoznega sredstva na delo v Republiki Sloveniji, je tudi anonimna anketa, k izpolnjevanju katere vas vabimo tokrat. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali manj kot 5 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno, analizirani na splošno in agregirano.

Povezava: https://1ka.arnes.si/a/ce089704

Projekt sofinancirajo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije (MOPE) in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Pri projektu sodelujejo tudi Univerza na Primorskem, Fakulteta za management in Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko.

Go Back Example
Update cookies preferences