Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 23

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Program EU: Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. 8. 2023 od 8. ure do vključno 21. 9. 2023, do 14. ure.

Razpisana vrednost: 12.162.120,00 €

Prispevek EU: 4.122.958,68 €

Veljavno (Od – Do): 18. 8. 2023 – 21. 9. 2023

Povezava do strani: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023091.pdf

Go Back Example
Update cookies preferences