Javna obravnava predloga Državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj/Naklo

Na pobudo Ministrstva za infrastrukturo je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo predlog državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo z okoljskim poročilom. Javna objava poteka od 10. junija do 26. julija 2024.

Osnovni cilj nadgradnje obstoječe proge je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dograditivjo drugega tira. S tem bo ob izkoriščanju zmogljivosti obstoječe prometne infrastrukture doseženo izboljšanje storitev prevoza potnikov, učinkovitejše vodenje prometa, povečanje stopnje varnosti prometa, znižanje obratovalnih stroškov, združevanje in povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa, vzpostavitev dobre železniške povezave med državami na območju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Prva javna predstavitev predloga DPN bo potekala 13. junija 2024, v Škofji Loki.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je gradivo javno objavilo na spletnem portalu GOV.SI, ter na lokacijah:

  • Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana;
  • Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode;
  • Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka;
  • Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj;
  • Občina Naklo, Stara cesta 61, Naklo in
  • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, Ljubljana.

Javne predstavitve bodo potekale:

  • 13. junija 2024, ob 18.30, v Kulturnem domu Sveti Duh pri Škofji Loki, Sv. Duh 10, Škofja Loka;
  • 17. junija 2024, ob 17.00, v prostorih Mestne občine Kranj, sejna soba 15, Slovenski trg 1, Kranj;
  • 18. junija 2024, ob 17.00, v Kulturnem domu Medvode, Cesta ob Sori 13, Medvode;
  • 20. junija 2024, ob 17.00, v prostorih Osnovne šole Hinko Smrekar, Gorazdova ulica 16, Ljubljana.

Vir: MNVP, Z vlakom od Ljubljane do Kranja po dveh tirih | GOV.SI

Go Back Example
Update cookies preferences