IntegrAGE

Praktični pristopi k podpori zdravega prilagajanja in vključevanja delovne sile 55+ na trg dela

Namen projekta je podpreti zdravo integracijo starejših delovno aktivnih generacij (55+) na trg dela, kapitalizirati njihovo znanje in jim pomagati pri prilagajanju na izzive novih načinov dela. Cilj je povečati njihovo udeležbo, preprečiti neželeno zgodnjo upokojitev in podaljšati njihovo produktivno življenje. S krepitvijo njihovih posebnih znanj in kompetenc želi IntegrAGE ohraniti njihovo znanje in nabrane izkušnje v gospodarstvu, bodisi z zagotavljanjem tutorstva v lastnem podjetju ali z mentorstvom tudi izven svoje organizacije. Poleg tega želi projekt obravnavati vprašanje pomanjkanja kvalificirane delovne sile, zlasti v regijah, kjer je mobilnost delovne sile neuravnotežena, kar vodi v pomanjkanje kvalificiranih strokovnjakov. S pomočjo strokovnega znanja starejših delavcev želi projekt ublažiti to pomanjkanje in prispevati k splošnemu razvoju in rasti teh regij. Pomembno je, da projekt daje velik poudarek spodbujanju starosti prilagojenega in zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. S prepoznavanjem edinstvenih potreb in zahtev starejših delavcev si IntegrAGE prizadeva ustvariti okolje, ki podpira njihovo dobro počutje. To vključuje upoštevanje dejavnikov, kot so prožni delovni dogovori, zagotavljanje sredstev za ohranjanje dobrega fizičnega in duševnega zdravja ter spodbujanje pozitivne in vključujoče delovne kulture.

Trajanje projekta: 1. 1. 2024–30. 6. 2026

Vrednost projekta: 2.319.547,18 EUR, 80 % sofinanciranje iz Programa Interreg Podonavje

Partnerstvo v projektu:

Vodilni partner: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj (SI)
Projektni partner 2: ipcenter.at GmbH (AT)
Projektni partner 3: KASPEV – Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine (RS)
Projektni partner 4: Udruga za kreativni razvoj Slap (HR)
Projektni partner 5: Schirrmacher GmbH (D)
Projektni partner 6: Humán Innovációs Csoport – The Human Innovation Group (HU)
Projektni partner 7: Sdruzhenie Bulgarska Targovsko-Promishlena Plata – Bulgarian Chamber of commerce and industry (BG)
Projektni partner 8: Poduzetnički inkubator BIOS Osijek (HR)
Projektni partner 9: Privredna komora Srbije – Chamber of Commerce and Industry of Serbia (RS)
Projektni partner 10: Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs – Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation (HU)
Projektni partner 11: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ)
Projektni partner 12: TREXIMA Bratislava (SK)

Projektni partner 13: JU ‘’Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona’’ Bihać (BiH)
Projektni partner 14: Društvo Jasa (SI)
Projektni partner 15: Inovační centrum Ústeckého kraje – Innovation centre of the Usti region (CZ)

Promocijski material: LETAK

FB stran projekta: @IntegrAGE

Kontakt:
Tamara Mravinec
Tel.: 04 77 77 250
E-naslov: tamara.mravinec@bsc-kranj.si

Go Back Example
Update cookies preferences