Innovative Locations

Opis projekta

Program: Interreg Slovenija-Avstrija

Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.12.2021

Skupna vrednost projekta: 1.458.469,40 EUR

Vrednost projekta za BSC: 290.830,80EUR

Vodilni partner projekta

Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH, Avstrija

Projekt je naslavljal pereč problem in sicer problematiko zagotavljanja kvalitetnih delovnih mest v regijah izven glavnih mestnih središč. Ključen cilj projekta Innovative Location je bil tako podpora občinam pri izgradnji strokovnega upravljanja lokacij ter pri vzpostavitvi in razvoju lastnega lokacijskega menedžmenta.

Go Back Example
Update cookies preferences