INNOGROW

Opis projekta

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: 4/2016 – 3/2023

Skupna vrednost projekta: 1.763.922,00 EUR

Vrednost projekta za BSC: 221.175,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: Region of Thessaly (RoT)
PP: Lombardy Foundation for the Environment (FLA); Zemgale Planning Region (ZPR); University of Newcastle upon Tyne (UNEW); Stara Zagora Regional Economic Development Agency (SZREDA); Regional Development Agency of Pardubice Region (RRAPK); Chamber of Commerce of Molise (CoC MOLISE); BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC Kranj); Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Non-Profit Ltd (PANNOV)

Izmenjava dobrih praks in oblikovanje akcijskih načrtov za izboljšanje politik, ki podeželjska podjetja spodbujajo k uvajanju inovativnih tehnologij, produkcijskih procesov in poslovnih modelov, s ciljem povečati njihovo konkurenčnost in rast. Vpliv COVID-19, politični izzivi & odzivi. Sinergije finančnih instrumentov. Načrtovanje zmanjševanja tveganj. Zelena in digitalna rast.

Go Back Example
Update cookies preferences