Inno2mare

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Glavni cilj projekta je krepitev zmogljivosti inovacijskih sistemov Zahodne Slovenije in  Hrvaške Jadranske obale preko skupnih aktivnosti za podporo digitalnemu in zelenemu prehodu pomorske in z njo povezane industrije. Partnerstvo bo oblikovalo dolgoročno strategijo za razvoj in inovacije, investicijski načrt izgradnje inovacijskih ekosistemov za pomorstvo ter tri razvojno-inovacijske pilotne projekte na temo usposabljanja, varnosti ter učinkovitosti pretvorbe energije in upravljalnih sistemov.

Go Back Example
Update cookies preferences