InduCCI

Opis projekta

Program: Interreg Central Europe

Trajanje projekta: april 2019 do december 2021

Skupna vrednost projekta: 2.027.542,49 EUR

Vrednost projekta za BSC: 180.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: Economic Development Corporation Chemnitz (Administrative district Chemnitz, Germany)
PP: Regional Association for Cultural and Creative Industries Saxony (Germany)
Creative Region Linz & Upper Austria (Austria)
Microregion Sokolov-East (Northwestern Bohemia, Czech Republic)
Regional Development Agency Bielsko-Biala (Southern Silesia, Poland)
Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture (Veneto, Italy)
Business support centre, Kranj (Gorenjska, Slovenia)
STEBO Competence Centre for Community Development (province of Limburg, Belgium)

Evropska industrija doživlja nov krog preobrazbe, ki ne bo vplival le na načine proizvodnje, temveč tudi na delovne pogoje in socialno okolje. Da bi lahko tradicionalne industrijske regije srednje Evrope vztrajale, obstajajo potrebe po gospodarskih inovacijah in družbenemu razvoju. Kulturne in kreativne industrije (KKI) so lahko osrednja gonilna sila na obeh stopnjah tega prehoda.

Srednjeevropske industrijske regije so se v InduCCI združile za skupno reševanje izziva spodbujanja KKI. S politikami in usposabljanji nameravajo vzpostaviti podporne okvire za KKI v industrijskih regijah – na regionalni, nacionalni ravni in ravni EU. S pilotnimi akcijami raziskujejo potencial KKI kot gospodarskega akterja in inovatorja, pa tudi gonilo družbenih sprememb in novega podjetništva. Najobetavnejši pristopi bodo na voljo v zbirki orodij drugim industrijskim regijam in evropskim mrežam KKI.
Preko KKI bi lahko nastal nov pionirski duh v srednjeevropskih industrijskih regijah, ki bi oživil kulturno dediščino in razvil ugled, po katerem so bile te regije nekoč znane in prepoznane.

Go Back Example
Update cookies preferences