H2MA

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Osrednji cilj projekta H2MA je izboljšati pogoje za pospešeno uvajanje polnilne infrastrukture za vozila na vodik na osnovi prenosa tujih dobrih praks, skupnega transnacionalnega sodelovanja za načrt „transalpske zelene poti vodika“ na območju Alp, poslovnih modelov za JPP in logistiko v urbanih okoljih. V projektu se z mednarodnimi aktivnostmi naslavlja načrtovanje infrastrukture za mobilnost na vodik za tovorna vozila in javni potniški promet. Aktivnosti projekta bodo olajšale sodelovanje lokalnih, regionalne in nacionalne ravni, pristojne za prometno infrastrukturo, energetiko in prostorsko načrtovanje, pri pripravi politik in pilotnih aktivnosti za vzpostavitev infrastrukture na vodik na regionalni ravni. 

Go Back Example
Update cookies preferences